+ کتاب فوق العاده حقوق یار جرای عمومی((تالیف دکتر بهنام اسدی))
+ کامل ترین و اصلی ترین و جامع ترین منابع آزمون وکالت اعلام شد
+ به سایت فروشگاه اینترنتی قانون یار خوش آمدید
+ بخش هایی از کتاب جامع و آزمونی اصول فقه
+ بخش هایی از کتاب فوق العاده حقوق یار آیین دادرسی کیفری((مولف: دکتر بهنام اسدی))
+ بخش هایی از دوره دو جلدی حقوق یار آیین دادرسی مدنی((مولف:دکتر بهنام اسدی))
+ بخش هایی از دوره چهار جلدی حقوق یار مدنی((مولف: دکتر بهنام اسدی))
+ قانون خوانی قانون آیین دادرسی کیفری 92((آوای قانون یار))
+ قانون خوانی قانون مجازات اسلامی((آوای قانون یار))
+ قانون خوانی قانون آیین دادرسی مدنی((آوای قانون یار))